site-header
ריוקיו-קובודו

ריוקיו-קובודו

ryu-kiu-kobudo

 מקורו של ה"ריוקיו-קובודו" הינו גם הוא באוקינאווה, אמנות לחימה זו נשענת על שימוש בכלי לחימה מסורתיים, אמנות לחימה זו התפתחה כתוצאה מאיסור נשיאת כלי נשק על התושבים המקומיים באוקינאווה ע"י שבטים כובשים. האיכרים המקומיים החלו לעשות שימוש ולפתח שיטות הגנה עצמית מפני הכובשים, ושודדים, בכלים החקלאיים למיניהם, מרסן סוסים, דרך מגלי קציר, דוקרני זריעה ואף משוטי סירות דייגים, אט אט ותוך התפתחותן של טכניקות לחימה, הותאמו הכלים החקלאיים והפכו לכלי נשק והצטרפו לחלק מכלי הנשק הסיניים שהיו בשימוש.
 

ריוקיו קובודו - שין גי קאן

בשין גי קאן (במתכונתו הקודמת סאן שין קאן) החלו ללמד את תורת הקובודו בשנת 1999, תחילת הריוקיו-קובודו במפגש של דרור רוטר (דאן 3) תלמיד וותיק אשר למד ביפן ופגש שם את המורים בשיטת ריוקיו-קובודו אקימנה הירושי סנסאי ופול ורמיליו סנסאי. המפגש איתם הביא להגעתם לארץ ואפי שליין סנסאי אירח אותם ונבחר לייצג אותם באמצעות הנחיית פול ורמיליו נציגו של אקמינה הירושי במערב.
 
ביה"ס המרכזי (ההומבו דוג'ו) הינו באוקינאווה, המורה הראשי הינו בנו של מייסד השיטה אקמינה דאי סנסאי והוא אקמינה הירושי סנסאי, נציגו במערב הוא פול ורמיליו סנסאי. אפי שליין המורה בראשי לריוקיו-קובודו, השתתף ומשתתף במחנות אימונים באוקינאווה, אנגליה, דרום אפריקה, ארה"ב וישראל.
 
לימודי הקובודו נערכים בבי"ס שין גי קאן, מערכת השיעורים מכילה לימודי שימוש בטכניקות בסיס בכל כלי, כאשר הכלים מתווספים עם התקדמות התלמיד, תרגול בזוגות, וקאטות בכל הכלים.
 
מעת לעת מגיע פול ורמיליו סנסאי ומעביר מחנה אימונים לכלל תלמידי הקובודו שימבו-קאן בישראל, עד כה התקיימו בישראל כ-25 מחנות אימונים.
 
חלק מתלמידי ה הקובודו הינם בנוסף תלמידי קראטה וחלקם לומדים אך ורק קובודו. הלימודים מקנים למתאמן מעבר לערכי המסורת הנהוגה בשין גי קאן, גם יכולת שימוש בכלים מזדמנים, פיתוח קואורדינציה, פיתוח יכולת אבחנה וניתוח מצבים משתנים וכח פיסי.